0
Koszyk

Jak wykorzystać kartę podarunkową Douglas.

  1. Termin ważności Vouchera  Ważność 12 miesięcy.
  2. Kartę Podarunkową można zamówić tylko B2BRegulamin korzystania z serwisu Spotify”, który można znaleźć pod adresem https://www.spotify.com/legal/end-user-agreement/, stanowi część niniejszych Warunków korzystania z kart. Regulamin korzystania z serwisu Spotify może zawierać postanowienia dotyczące zbierania i wykorzystania danych osobowych, postanowienia ogólne dotyczące usług oferowanych przez Spotify, prawa właściwego, obowiązkowego arbitrażu (w stosownym przypadku) oraz właściwości miejscowej.
   • Regulamin korzystania z serwisu Spotify”, który można znaleźć pod adresem https://www.spotify.com/legal/end-user-agreement, stanowi część niniejszych Warunków korzystania z kart. Regulamin korzystania z serwisu Spotify może zawierać postanowienia dotyczące zbierania i wykorzystania danych osobowych, postanowienia ogólne dotyczące usług oferowanych przez Spotify, prawa właściwego, obowiązkowego arbitrażu (w stosownym przypadku) oraz właściwości miejscowej.
   •  Nie można jej przeznaczyć na subskrypcje zniżkowe lub grupowe (np. zniżki studenckie, wersje próbne, subskrypcje Premium dla rodzin czy oferty łączące subskrypcje Premium z produktami lub usługami innych firm).
   • Karty nie można wymienić na gotówkę lub zaliczenie, zwrócić ani odsprzedać (z wyjątkiem sytuacji, w których wymaga tego prawo).
   • Regulamin korzystania z serwisu Spotify https://www.spotify.com/legal/end-user-agreement/#s1.

Karta może zostać przeznaczona wyłącznie na zakup pełnopłatnych osobnych miesięcznych subskrypcji usługi Premium.