0
Koszyk

Karta może zostać przeznaczona wyłącznie na zakup pełnopłatnych osobnych miesięcznych subskrypcji usługi Premium.

Jak wykorzystać kartę podarunkową Douglas.
  1. Termin ważności Vouchera  Ważność 12 miesięcy.
  2. Kartę Podarunkową można zamówić tylko B2BRegulamin korzystania z serwisu Spotify”, który można znaleźć pod adresem https://www.spotify.com/legal/end-user-agreement/, stanowi część niniejszych Warunków korzystania z kart. Regulamin korzystania z serwisu Spotify może zawierać postanowienia dotyczące zbierania i wykorzystania danych osobowych, postanowienia ogólne dotyczące usług oferowanych przez Spotify, prawa właściwego, obowiązkowego arbitrażu (w stosownym przypadku) oraz właściwości miejscowej.
   • Regulamin korzystania z serwisu Spotify”, który można znaleźć pod adresem https://www.spotify.com/legal/end-user-agreement, stanowi część niniejszych Warunków korzystania z kart. Regulamin korzystania z serwisu Spotify może zawierać postanowienia dotyczące zbierania i wykorzystania danych osobowych, postanowienia ogólne dotyczące usług oferowanych przez Spotify, prawa właściwego, obowiązkowego arbitrażu (w stosownym przypadku) oraz właściwości miejscowej.
   •  Nie można jej przeznaczyć na subskrypcje zniżkowe lub grupowe (np. zniżki studenckie, wersje próbne, subskrypcje Premium dla rodzin czy oferty łączące subskrypcje Premium z produktami lub usługami innych firm).
   • Karty nie można wymienić na gotówkę lub zaliczenie, zwrócić ani odsprzedać (z wyjątkiem sytuacji, w których wymaga tego prawo).
   • Regulamin korzystania z serwisu Spotify https://www.spotify.com/legal/end-user-agreement/#s1.